PLAFONSKI DIFUZORI I ANEMOSTATI

Razna rešenja za ubacivanje i izvlačenje vazduha putem difuzora i anemostata ...


CDSR Vrtlozni difuzor
SWR Vrtlozni difuzor
CD4 Plafonski anemostat
CDP Perforirani difuzor
CD-R Okrugli difuzor