REŠENJA ZA RAZVOD VAZDUHA

Ventilacioni kanali, fazonski elementi, regulatori protoka, šrafovska galanterija ...

Aero ventili
Plafonski difuzori i anemostati
Industrijski difuzori
Vazdusne mlaznice
Ventilacione resetke
Linijski difuzori
Plenum kutije
Spoljasnje zaluzine i resetke
Krovne kape
Industrijske haube
Kuhinjske haube i oprema
Ventilatori
Rekuperatori